Μιχάλης Ψαλιδόπουλος

Καθηγητής Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών