Springe direkt zu Inhalt

Βιβλιογραφία

 • Αλεξίου, Στυλιανός (Επιμ.): Διονυσίου Σολωμού Ποιήματα και Πεζά. Στιγμή, Αθήνα 1994.
 • Αποστολοπούλου, Γεωργία: «Μνήμη Παύλου Κ. Γρατσιάτου (1843-1917)», Νέα Εστία 1359 (1984), 223-226.
 • Apostolopoulou, Georgia: „Hegel-Studien in Griechenland“, Hegel-Studien 21 (1986): 189-218.
 • Αποστολοπούλου, Γεωργία: Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας. Εισαγωγή – Κείμενα – Μαρτυρίες. Δωδώνη, Ιωάννινα 1988.
 • Αργυροπούλου, Ρωξάνη: Προσεγγίσεις της νεοελληνικής φιλοσοφίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004.
 • Arnd, Andreas: Die Klassische Deutsche Philosophie nach Kant. Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik 1785–1845. C.H. Beck, München 2012 (mit Walter Jaeschke).
 • Arnd, Andreas: „Die Verortung des Geistes in der Moderne.“ In: Orte der europäischen Religionsgeschichte. Hg. v. Adrian Hermann und Jürgen Mohn, Ergon, Würzburg 2015 (Diskurs Religion 6): 447–461.
 • Αρβανιτάκης, Δημήτρης (Επιμ..): Ανδρέας Μουστοξύδης-Αιμίλιος Τυπάλδος: Αλληλογραφία. Μπενάκη & Κότινος, Αθήνα 2005.
 • Αρβανιτάκης, Δημήτρης: Στον δρόμο για τις πατρίδες, η ape italiana, ο Ανδρέας Κάλβος, η ιστορία. Μπενάκη, Αθήνα 2010.
 • Αρβανιτάκης, Δημήτρης (Επιμ.): Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία. v. I-II. Μπενάκη, Αθήνα 2014.
 • Μπενάκης, Λίνος:«Μεταβυζαντινή φιλοσοφία 17ος – 19ος αιώνας. Έρευνα στις πηγές», Παρουσία, Αθήνα 2001.
 • Bhabha, Homi: The Location of Culture. Routledge, New York 2004.
 • Breckenridge, Carol R. & Pollock, Sheldon & Bhabha, Homi K, & Chakrabarty, Dipesh (Hg.): Cosmopolitanism (A Millennial Quartet Book, 4). Duke University Press, London 2002.
 • Cronin, Michael: Translation and Identity. Routledge, London & New York 2006.
 • Gallant,Thomas: Experiencing Dominion. Culture, Identity, and Power in the British Mediterranean, University of Notre Dame Press, 2002.
 • Γαραντούδης, Ευριπίδης: Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός. Όψεις μιας σύνθετης σχέσης (1820-1950), Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.
 • Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987.
 • Γεωργαντά, Αθηνά: Τα θαυμάσια νερά: Ανδρέας Κάλβος. Ο ρομαντισμός, ο βυρωνισμός και ο κόσμος των Καρμπονάρων, Ερμής, Αθήνα 2011.
 • Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη, Αθανασία: «Education and Philosophy in the Ionian islands (16th-19th Century)», In: Πυλαρινός, Θεόδωρος (Επιμ.): Ιόνιοι Νήσοι: Ιστορία και Πολιτισμός/History and Culture of the Ionian Islands. Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Αθήνα 2007: 321-330.
 • Güthenke, Constanze: «Αναζητώντας Ευρωπαίους φίλους. Γερμανικές επιδράσεις στο Διονύσιο Σολωμό». In: Δημάδης, Κ. Α. (Επιμ.): Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. E.E.N.S. v. 3. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007: 321-329.
 • Güthenke, Constanze: Placing Modern Greece. The Dynamics of Romantic Hellenism, 1770-1840. Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Henrich, Dieter: Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789-1795). Klett-Cotta, Stuttgart 1991.
 • Holland, Robert & Diana Markides, The British and the Hellenes: Struggles for Mastery in the Eastern Mediterranean 1850-1960. Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Isabella, Maurizio & Konstantina Zanou (Hg.): Mediterranean Diasporas. Politics and Ideas in the Long 19th Century. Bloomsbury Academic, London 2015.
 • Jenkins, Romilly: Dionysius Solomos. Denise Harvey 1940.
 • Καιροφύλας, Κώστας: Ο Άγνωστός Σολωμός. Στοχαστής, Αθήνσ, 1927.
 • Καλταμπάνος, Νίκος: «Η στιγμή του αποκαλυπτικού ύψιστου στον Κρητικό του Σολωμού». In: Λόγου Χάριν 1: 95-126, 1990.
 • Karydas, Dimitris: „Mediale und inhaltliche Aspekte des Strukturwandels der Öffentlichkeit durch   Transfer. Zwei Beispiele“. In: Dimitris Karydas (Hg.): Kritische Öffentlichkeit in Griechenland. (Akten der Tagung August 2012), Nissos (Topika-Jahrbuch 18), erscheint im Sommer 2016: 31-52.
 • Karydas, Dimitris: „Dialektik der Aufklärung oder Diskursformation? Vermittlungen deutscher Philosophie in Griechenland.“ In: Dimitris Karydas & Jannis Pissis (Hg.): Deutschland und Griechenland im Spiegel der Philosophiegeschichte. Transfers im 20. Jahrhundert, Romiosini Verlag, erscheint im Herbst 2016.
 • Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979.
 • Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: «Η αισθητική του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 2 (1985): 139-145.
 • Μουτσόπουλος, Ευάγγελος et al: Πέτρου Βράιλα-Αρμένη Φιλοσοφικά Έργα. (Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum) Bd.1-7. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνσ 1969-1998.
 • Mulsow, Martin & Marcelo Stamm (Hg.): Konstellationsforschung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005.
 • Νούτσος, Παναγιώτης: Νεοελληνική φιλοσοφία. Οι ιδεολογικές διαστάσεις των ευρωπαικών της προσεγγίσεων, Κέδρος, Αθήνα 1981.
 • Paschalidi, Maria: Constructing Ionian Identities: The Ionian Islands in British Official Discourses: 1815-1864, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University College London 2009.
 • Πασχάλης, Μιχαήλ: Ξαναδιαβάζοντας τον Κάλβο. Ο Ανδρέας Κάλβος, η Ιταλία και η αρχαιότητα. Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 2013.
 • Πεχλιβάνος, Μίλτος: Eκδοχές νεοτερικότητας στην κοινωνία του γένους: Nικόλαος Mαυροκορδάτος – Iώσηπος Mοισιόδαξ – Aδαμάντιος Kοραής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999.
 • Πεχλιβάνος, Μίλτος: «Λογοτεχνία (1770-1820): στίχοι και διηγήσεις ανάμεσα στην ωφέλεια και την τέρψη». In: Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (Επιμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού. Ελληνικά Γράμματα & Τα Νέα, Αθήνα 2004: 2, 181-198.
 • Πεχλιβάνος, Μίλτος: «Οι εποχές της αισθητικής νεοτερικότητας στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ονομάτων επίσκεψις». In: Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Θεσσαλονίκη 2010: 65-78.
 • Pechlivanos, Miltos: «Die Deutschfreunde und die neugriechische Aufklärung». In: Chrysos, Evangelos & Wolfgang Schultheiss (Hg.), Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen., Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments, Athen 2010: 31-41.
 • Pechlivanos, Miltos: «Vom Dragoman des Osmanen zum Dragoman der Heimat. Mehrsprachigkeit und Personkonstitution im griechischsprachigen Osmanischen Reich». In: Claudia Ulbrich, Hans Medick, Angelika Schaser (Hg.), Selbstzeugnis und Person. Transkulturelle Perspektiven. Böhlau Verlag, 2012: 227-241.
 • Πολίτης, Λινός: «Ο Σολωμός και η η γερμανική φιλοσοφία και ποίηση (Ένα χειρόγραφο με μεταφράσεις για το Σολωμό)» (1957). In: Γύρω στο Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1982). M.I.E.T., Αθήνα 1995: 319-347.
 • Πολίτης, Λινός (Επιμ.): Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1964.
 • Πολίτης, Λινός:: Γύρω στο Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1982). M.I.E.T., Αθήνα 1995.
 • Πολυχρονάκης, Δημήτρης: Ο κριτικός ιδεαλισμός του Ιάκωβου Πολυλά. Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 2002.
 • Πυλαρινός, Θεοδόσης: Επτανησιακή σχολή. Σαββάλας, Αθήνα 2003.
 • Stockhorst, Stefanie (Hg.): Cultural Transfer through Translation. The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation. Rodopi, Amsterdam & New York 2010.
 • Τικτοπούλου, Κατερίνα: Δύο επιμνημόσυνα σολωμικά ποιήματα εις το θάνατο του Λορδ Μπάϊρον. Νεκρικήωδή ΙΙ. Αναλυτική και χρηστική έκδοση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003.
 • Trovato, Stefano: «Greci di Venezia nell’Ottocento: Un’introduzione». In: Bruni, Francesco (Hg.): Niccolò Tommaseo e il suo mondo. Patrie e nazioni. Biblioteca Nazionale Marciana - Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2002: 95-103.
 • Τσαντσάνογλου, Ελένη: Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Εκδοτική δοκιμή. Ερμής, Αθήνα 1982.
 • Tymoczko, Maria & Gentzler, Edwin (Hg.): Translation and Power. University of Massachusetts Press, Boston 2002.
 • Veloudis, Giorgos: Germanograecia: deutsche Einflusse auf die neugriechische Literatur (1750-1944). Hakkert, Amsterdam 1983.
 • Βελουδής, Γιώργος: Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές. Γνώση, Αθήνα 1989.
 • Werner, Michael & Bénédicte Zimmermann: Beyond Comparison. Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity. In: History and Theory. Band 45, 2006: 30-50.
 • Zanou, Konstantina: “Expatriate Intellectuals and National Identity: Andrea Mustoxidi in Italy, France and Switzerland (1802-1829)”. Universität Pisa, 2007.
 • Ζάνου, Κωνσταντίνα: «Διανοούμενοι–“γέφυρες” στα χρόνια του κοσμοπολίτικου πατριωτισμού». In: Πολιτισμικές μεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν: Έθνος και Διανοούμενοι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά τον μακρό 19ο αιώνα. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009.