Ο μεταφραστής / η μεταφράστρια

Σε αυτή τη θεματολογία εμπίπτουν ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική πορεία και την επαγγελματική κατάσταση των γερμανόφωνων μεταφραστών και μεταφραστριών ελληνικής λογοτεχνίας.

still image

Πώς γίνεται κανείς μεταφραστής λογοτεχνίας;

Το πολύπλευρο προφίλ των συνεντευξιαζόμενων μεταφραστών και μεταφραστριών προκύπτει από τις διαφορετικές πορείες και αιτίες που τους οδήγησαν στη λογοτεχνική μετάφραση.

still image

Τι σημαίνει για σένα η μετάφραση;

Πώς εκφράζουν οι μεταφράστριες και οι μεταφραστές σε μια πρόταση τη σημασία που έχει η λογοτεχνική μετάφραση για τους/τις ίδιους/ες;

still image

Το επάγγελμα

Η επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών και μεταφραστριών είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του προφίλ τους: μπορούν να ζήσουν από το έργο τους, ποιο είναι το κοινωνικό τους στάτους, είναι «αφανείς» και ποιο ρόλο παίζουν οι επαγγελματικές ενώσεις;