Κωνσταντίνος Γώγος

Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης