Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Αναπλ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών