Γιώργος Ξηροπαΐδης

Καθηγητής Ιστορίας Φιλοσοφικών και Αισθητικών Ιδεών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών