Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Αν. Καθηγητής Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης