Κωνσταντίνος Ράπτης

Αν. Καθηγητής Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών