Αλεξάνδρα Ρασιδάκη

Αν. Καθηγήτρια της Γερμανικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης