Μαρία Ρεντετζή

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Επιστήμης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο