Παύλος Σούρλας

Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών