Σεβαστή Τρουμπέτα

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Hochschule Magdeburg-Stendal