Βραβεία μεταφραστών

Με ποια κριτήρια απονέμονται τα βραβεία μετάφρασης και ποιο ρόλο παίζουν τόσο για τον ίδιο τον μεταφραστή όσο και για τη λογοτεχνική παραγωγή της εκάστοτε γλώσσας;