Το μεταφραστικό γίγνεσθαι

Το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των μεταφραστών λογοτεχνίας και των διαφόρων φορέων ή/και προσώπων της αγοράς βιβλίου αναλύεται μέσα από συγκεκριμένες εμπειρίες των συνεντευξιαζόμενων. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτονται από τη μια πλευρά τα όρια του πεδίου δράσης ενός μεταφραστή/μιας μεταφράστριας και από την άλλη οι δυνατότητες που έχει να αναδιαμορφώσει το πεδίο της λογοτεχνικής μετάφρασης.

still image

Επιμέλεια

Η σχέση μεταξύ μεταφραστών και επιμελητών μπορεί κάποιες φορές να είναι πολύ προβληματική ή και πολύ αποτελεσματική. Ποια είναι αυτά τα άτομα και πώς αντιμετωπίζουν τις μεταφράσεις; Πρέπει όντως να γνωρίζουν τη γλώσσα-πηγή;

still image

Εκδοτικοί οίκοι

Οι μεταφραστές και οι μεταφράστριες μιλούν στις συνεντεύξεις τους για το εκδοτικό τοπίο στον γερμανόφωνο χώρο καθώς και για τις προσδοκίες τους, τις χαρές και τις απογοητεύσεις τους.

still image

Λογοτεχνικοί πράκτορες

Πώς λειτουργούν οι λογοτεχνικοί ατζέντες σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές βιβλίου παγκοσμίως; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της δράσης τους όσον αφορά τις γλώσσες που συνήθως δεν γνωρίζουν;

still image

Επιδοτήσεις μεταφράσεων

Ποιο ρόλο διαδραματίζουν τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης για την προώθηση της λογοτεχνικής παραγωγής μιας περιφερειακής γλώσσας στο εξωτερικό; Για ποιους λόγους προτιμούνται συγκεκριμένοι πολιτισμικοί χώροι;

still image

Εκθέσεις βιβλίων

Πόσο σημαντικές είναι οι εκθέσεις βιβλίου για την προώθηση μιας εθνικής λογοτεχνικής παραγωγής; Οι μεταφραστές και οι μεταφράστριες μιλούν στις συνεντεύξεις τους για το ρόλο που έπαιξε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης το 2001.

still image

Βραβεία μεταφραστών

Με ποια κριτήρια απονέμονται τα βραβεία μετάφρασης και ποιο ρόλο παίζουν τόσο για τον ίδιο τον μεταφραστή όσο και για τη λογοτεχνική παραγωγή της εκάστοτε γλώσσας;

still image

Η κριτική της μετάφρασης

Αντανακλώνται στην κριτική της μετάφρασης οι προσδοκίες του αναγνώστη και σε ποιο βαθμό μπορεί αυτό να επηρεάσει τις αποφάσεις των μεταφραστών; Υπάρχει, αλήθεια, κριτική της μετάφρασης;