Εκδοτικοί οίκοι

Οι μεταφραστές και οι μεταφράστριες μιλούν στις συνεντεύξεις τους για το εκδοτικό τοπίο στον γερμανόφωνο χώρο καθώς και για τις προσδοκίες τους, τις χαρές και τις απογοητεύσεις τους.