Η ελληνική λογοτεχνία

Αυτή η θεματολογία αφορά τη θέση της ελληνικής λογοτεχνίας στη γερμανική αγορά βιβλίου, τις συγγραφείς και τους συγγραφείς που μεταφράζονται από τον κάθε μεταφραστή και την κάθε μεταφράστρια, το αναγνωστικό κοινό της ελληνόφωνης λογοτεχνίας καθώς και τον εκδοτικό οίκο «Romiosini» που ειδικεύεται στις εκδόσεις ελληνικής λογοτεχνίας στα γερμανικά.

still image

Η ελληνική λογοτεχνία στη Γερμανία

Ποια είναι η θέση της ελληνικής λογοτεχνίας στη γερμανική αγορά βιβλίου; Ποιοι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν ελληνικά λογοτεχνικά έργα; Πώς γίνεται η επιλογή των έργων, παίζει κάποιο ρόλο η «εθνικότητα» του έργου ή του συγγραφέα; Κατά πόσον επηρεάζεται από την οικονομική κρίση;

still image

Oι συγγραφείς

Ποιους συγγραφείς μετέφρασαν οι συνεντευξιαζόμενοι μεταφραστές; Ποια είναι η σχέση του μεταφραστή με τον συγγραφέα; Έχουν οι μεταφραστές και αγαπημένους συγγραφείς;

still image

Το κοινό

Ποιος διαβάζει ελληνική λογοτεχνία στη Γερμανία; Μπορεί κανείς να ορίσει το αναγνωστικό κοινό μιας περιφερειακής γλώσσας; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι συγγραφείς του αναγνωστικού κοινού;

still image

Ο εκδοτικός οίκος Romiosini

Εξαιτίας της σημαντικής συμβολής του στην προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στη Γερμανία και του ρόλου του ως εργαστηρίου για μεταφραστές, ο εκδοτικός οίκος Romiosini (1982-2010), η λειτουργία του οποίου πλέον συνεχίζεται από το CeMoG ως Edition Romiosini, αποτελεί ιδιαίτερο πεδίο αυτής της θεματολογίας.